Monthly Archives: Wrzesień 2018

Uczniowie klasy VI b przystąpili do międzynarodowego projektu Cambridge English Penfriends, który polega na wymianie korespondencji z rówieśnikami z różnych stron świata. Głównym celem projektu jest kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, a także nawiązywanie przyjaźni z uczniami z innych krajów.

Udało nam się nawiązać współpracę ze szkołą Escuela de Enseñanza Media Orientada N° 431 w Argentynie. Właśnie wysłaliśmy nasze pierwsze kartki i z niecierpliwością czekamy na listy od naszych kolegów i koleżanek ze szkoły partnerskiej.

Koordynatorem projektu w naszej szkole jest pani Katarzyna Pluta.

Nasza szkoła po raz ósmy przystąpiła do  Programu Insta.Ling dla Szkół. Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców. Szkolnymi administratorami są p. Monika Dydo i p. Aneta Hyjek.

Dzięki systematycznej pracy nad słownictwem i ortografią nasi uczniowie uzyskują bardzo dobre wyniki nauczania oraz odnoszą liczne sukcesy w konkursach.

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w programie i utrwalania słownictwa w ten nowoczesny i atrakcyjny sposób.

Nasza świetlica w dniu 17 września gościła przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Mielcu – Panią Magdalenę Skolimowską i Panią Ewelinę Ziembę. Panie policjantki przeprowadziły zajęcia dla uczniów klas pierwszych, które dotyczyły głównie bezpiecznej drogi do i ze szkoły, ale również prawidłowego zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych i zagrażających ich życiu. Dzieci  nauczyły się, w jaki sposób powinny zachowywać się                  w stosunku do obcych, jak korzystać z telefonów alarmowych oraz samoobrony w kontakcie z groźnym i obcym psem. Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w spotkaniu. Zadawali wiele pytań, na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi.

Informujemy, że od dnia 24.09.2018 r. (poniedziałek) nastąpi zmiana czasu trwania przerw międzylekcyjnych.

Nowy układ (kolejno: nr lekcji, czas trwania lekcji, czas trwania przerwy):

1. 8:00 – 8:45 (10 min.)
2. 8:55 – 9:40 (10 min.)
3. 9:50 – 10:35 (15 min.) – obiad
4. 10:50 – 11:35 (15 min.) – obiad
5. 11:50 – 12:35 (15 min.) – obiad
6. 12:50 – 13:35 (5 min.)
7. 13:40 – 14:25 (5 min.)
8. 14:30 – 15:15

Czas trwania przerw wydłużono ze względu na zorganizowanie kolejnych przerw obiadowych.

W minionym tygodniu w naszej świetlicy szkolnej wiele uwagi poświęcono na wspomnienia z wakacji. Dzieci bardzo chętnie opowiadały o tym, jak spędziły wakacje. Następnie wykonały piękne prace plastyczne, które można oglądać na korytarzu obok świetlicy.

Podczas pierwszych tygodni września witaliśmy nowych uczniów naszej świetlicy. Zorganizowano wiele zajęć integracyjnych, które miały na celu przede wszystkim zapoznanie się dzieci. Uczniowie poznali zasady i reguły obowiązujące w naszej świetlicy.

W dniu 13 września  2018 r. (czwartek) odbędą się spotkania z rodzicami.

Porządek spotkań:

kl. I-III  godz. 16:30
kl. IV-VIII godz. 17:45
o godz. 17:15 odbędzie się zebranie Rady Rodziców.

Klasy I – III, godz. 16:30:

 • Ia – sala 1
 • Ib – sala 2
 • Ic – sala 3
 • IIa – sala 6
 • IIb – sala 7
 • IIIa – sala 8
 • IIIb – sala 22
 • Vc – sala 18

Klasy IV – VIII, godz. 17:45:

 • IVa – sala 19
 • IVb – sala 16
 • IVc – sala 17
 • Va – sala 20
 • Vb – sala 22
 • VIa – sala 8
 • VIb – sala 14
 • VIIa – sala 2
 • VIIb – sala 18
 • VIIIa – sala 13
 • VIIIb – sala 21

Zapraszamy!