Daily Archives: 24 września 2018

Uczniowie klasy VI b przystąpili do międzynarodowego projektu Cambridge English Penfriends, który polega na wymianie korespondencji z rówieśnikami z różnych stron świata. Głównym celem projektu jest kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, a także nawiązywanie przyjaźni z uczniami z innych krajów.

Udało nam się nawiązać współpracę ze szkołą Escuela de Enseñanza Media Orientada N° 431 w Argentynie. Właśnie wysłaliśmy nasze pierwsze kartki i z niecierpliwością czekamy na listy od naszych kolegów i koleżanek ze szkoły partnerskiej.

Koordynatorem projektu w naszej szkole jest pani Katarzyna Pluta.

Nasza szkoła po raz ósmy przystąpiła do  Programu Insta.Ling dla Szkół. Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców. Szkolnymi administratorami są p. Monika Dydo i p. Aneta Hyjek.

Dzięki systematycznej pracy nad słownictwem i ortografią nasi uczniowie uzyskują bardzo dobre wyniki nauczania oraz odnoszą liczne sukcesy w konkursach.

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w programie i utrwalania słownictwa w ten nowoczesny i atrakcyjny sposób.