Daily Archives: 7 maja 2019

Konkurs  dla uczniów klas I-III

 „Coś z niczego-czyli drugie życie odpadów”

Ze skazanych na wysypisko odpadów ( butelek, puszek, papieru) każda klasa   1-3 wykona zabawkę, przedmiot użytkowy lub kompozycję kwiatową dowolną techniką.

 Konkursy dla uczniów klas IV-VIII

  1. Wykonanie przedmiotu użytkowego lub kompozycji kwiatowej z odpadów  (praca indywidualna lub zespołowa 2-3uczniów).
  1. Plakat dotyczący sposobów ochrony zagrożonych gatunków  roślin i zwierząt ale także społeczności ludzkich, których byt we współczesnym świecie jest zagrożony (praca indywidualna lub zespołowa 2-3uczniów).

Format i technika dowolne.

Continue reading