Monthly Archives: Styczeń 2020

W związku z wejściem ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, która ma na celu wprowadzenie i zapewnienie dostępu do profilaktycznej opieki stomatologicznej dzieci i młodzieży Gmina Miejska Mielec, jako organ prowadzący weszła w kontakt z Centrum Medycznym LUX MED. Firma ta w ramach zawartego kontraktu z NFZ realizuje świadczenia profilaktyczne w Dentobusie, które obejmują:

  • badanie przeglądu jamy ustnej – oznaczenie wskaźnik intensywności próchnicy, oceny poziomu jamy ustnej, ocena stanu uzębienia, ocena zgryzu,
  • indywidualny instruktaż w zakresie higieny jamy ustnej i zasad prawidłowego odżywiania.

Warunkiem przystąpienia do badania jest pisemna zgoda podpisana przez rodzica.

Formularz zgody jest dostępny w sekretariacie szkoły. Zainteresowanych rodziców proszę o pobranie oświadczeń z sekretariatu szkoły. Podpisane oświadczenia muszą wrócić do sekretariatu do dnia 27 stycznia 2019 r.

Druk do pobrania: >>>Opieka stomatologiczna – oświadczenie rodzica<<<

Kolejną lekturą, z którą zmierzyły się klasy VII w ramach innowacji „Szkolna lektura nie musi być ponura” realizowanej przez p. K. Ostrowską była „Opowieść wigilijna” Ch. Dickensa. Utwór omawiany w okresie przedświątecznym przypadł do gustu siódmoklasistom, zwłaszcza że mogli oni wcielić się w role bohaterów książki.

Continue reading