Daily Archives: 20 maja 2020

Od 25 maja 2020 roku możliwe są konsultacje dla uczniów klas VIII  w szczególności z przedmiotów egzaminacyjnych.

Rodzice uczniów chcących  skorzystać z dobrowolnych konsultacji, zobowiązani są do wcześniejszego przeczytania i wypełnienia oświadczenia oraz poinformowania wychowawcy klasy (poprzez dziennik) o zgodzie na uczestnictwo dziecka w konsultacjach. 

Oświadczenie uczeń przynosi do szkoły w dniu konsultacji.

Oświadczenie rodzica – konsultacje