Daily Archives: 1 czerwca 2021

kolonie

Rozpoczynamy zapisy na półkolonię letnią, która odbędzie się w naszej szkole w dniach : 28.06. – 09.07.2021r. dla dzieci klas I – III uczęszczających do naszej szkoły.

Chętnych zapraszamy do zapisu pod nr tel: 17 7875153 (sekretariat szkoły).

Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona.

Półkolonia odbywać się będzie w godzinach : 6.30 -15.30. Uczestnicy będą mieli zapewniony dwudaniowy obiad. W programie przewidziane są 2 wycieczki wyjazdowe, wyjście do kina, interesujące zajęcia organizowane przez opiekunów.

Koszt półkolonii : 200 zł . Wpłaty należy dokonać przy złożeniu karty zapisu. Karty zapisu będą dostępne na stronie internetowej szkoły.

Potrzebne dokumenty:

Karta kwalifikacyjna

Ramowy plan dnia