Daily Archives: 8 września 2021

Zebrania z wychowawcami w dniu 9.09.2021 r. odbędą się według poniższego harmonogramu 

Klasy I-IV                  godz. 16:00

Klasa Numer sali Wychowawca Wejście do szkoły
Ia 1 T. Kusak wejście od podwórka
Ib 2 K. Szęszoł wejście od podwórka
IIa 3 J. Grzech wejście od podwórka
IIb 6 E. Stanko wejście od ogrodu
IIIa 8 E. Borkowska wejście od ogrodu
IIIb 7 R. Cisowska wejście od ogrodu
IVb 21 K. Ostrowska wejście od podwórka
IVc 22 A. Krajewska wejście od podwórka

 

godz. 17:00

Klasa Numer sali Wychowawca Wejście do szkoły
Va 17 E. Szczecińska wejście od podwórka

 

Klasy V-VIII              godz. 17:30

Klasa Numer sali Wychowawca Wejście do szkoły
Vb 6 A. Wałek-Sitko wejście od ogrodu
VIa 13 A. Krężel wejście od podwórka
VIb 7 I. Kafel wejście od ogrodu
VIIa 19 A. Gonet wejście od ogrodu
VIIb 16 M. Bańko wejście od ogrodu
VIIc 20 K. Pluta wejście od ogrodu
VIIIa 8 M. Dydo wejście od ogrodu
VIIIb 14 J. Niewęgłowska wejście od podwórka
VIIIc 18 M. Łącz wejście od ogrodu