Daily Archives: 19 października 2021

Planowane terminy zebrań z Rodzicami w roku szkolnym 2021/2022:

  • 18.11.2021
  • 27.01.2022
  • 07.04.2022

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022:

  • 12 listopada 2021 r.
  • 7 stycznia 2022 r.
  • 2 maja 2022 r.
  • 24-26 maja 2022 r. – egzaminu ósmoklasisty
  • 17 czerwca 2022 r.

Uczniowie biorący udział w międzynarodowych projektach eTwinning „Being in contact project! 5th and 6th grade” i „Let’s become penfriends” napisali swoje pierwsze listy do kolegów i koleżanek z Hiszpanii. Listy zostały wysłane do szkół Escola Antoni Nat w Benissanet, Escola Roc Llop i Convalia w Miravet oraz Institut Escola Trinitat Nova w Barcelonie. W swojej korespondencji uczniowie przedstawili się, pisali o swojej rodzinie i zainteresowaniach.  Teraz z  niecierpliwością oczekują na odpowiedź swoich nowych znajomych.

Continue reading