Daily Archives: 3 listopada 2021

SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
z okazji DNIA POSTACI Z BAJEK

 

Cele konkursu:

– popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu,

– rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej uczniów.

Tematyka zgłaszanych prac:

– należy przebrać się za jedną z postaci z ulubionej bajki i następnie wykonać zdjęcie.

Forma prac:

– jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną fotografię,

– zdjęcia powinny być wykonane na papierze fotograficznym  (rozmiar dowolny),

– fotografie należy umieścić w kopercie z informacją o tytule pracy, imieniu
i nazwisku autora, a następnie złożyć w bibliotece szkolnej do  15 listopada 2021 roku.

– prace konkursowe nie podlegają zwrotowi, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do umieszczenia zdjęć na wystawie.

 Przystępując do konkursu, uczestnik zapewnia, że:

– posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie kopiuje fotografii innych autorów,

– posiada zgodę osób, których wizerunki utrwalono na zdjęciach, na ich upublicznienie dla celów promocyjnych konkursu oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu (zgoda prawnego opiekuna).

 Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

27 i 28 października 2021 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej miała miejsce XI edycja Powiatowego Konkursu Poezji i Piosenki „Barwy Mojej Ojczyzny”, którego organizatorem jest Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół 1893” przy współudziale Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu. Zmagania konkursowe odbywały się w dwóch kategoriach: recytacja i śpiew. Wzięło w nich udział ponad 80 uczniów z 30 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Mielca i powiatu mieleckiego.

Continue reading