Sara Wieczerzak, Patrycja Hyjek, Helena Hajec, Katarzyna Tychanowicz, Hanna Rzeszut i Maksymilian Ząbek zostali laureatami Miejskiego Konkursu Ekologicznego „Mnie ta ziemia od innych droższa”. W dniu 19 kwietnia odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród w konkursie, którego celem było promowanie Mielca jako gminy dbającej o środowisko naturalne, zainteresowanie małą ojczyzną i walorami przyrodniczymi okolicy oraz rozbudzanie świadomości ekologicznej i aktywności twórczej dzieci i młodzieży. W konkursie wzięło udział 18 uczniów z naszej szkoły. Dyrektor Wydziału Edukacji p. Arkadiusz Gałkowski pogratulował laureatom i życzył sukcesów w dalszej edukacji.