W dniu 17 października odbędzie się zbiórka makulatury w ramach konkursu ” Kultura a makulatura” przed kantorkiem p. woźnego w godz. od 7.30 – 8.00.