Dnia 21 września w SP2 w Mielcu odbędą się zebrania rodziców :

Klasy I godz. 16.00
Klasy II – III godz. 16.30

Godz. 17.00 Warsztaty dla Rodziców (sala gimnastyczna)

Klasy IV -VII godz. 17.15

Godz. 17.45 zebranie Rady Rodziców