SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
„JESIENNY PORTRET Z KSIĄŻKĄ”

Cele konkursu:

– popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu,

– promocja czytelnictwa,

– rozwijanie wrażliwości artystycznej.

 

Tematyka zgłaszanych prac musi być zgodna z tytułem konkursu.

Przystępując do konkursu, uczestnik zapewnia, że:

– posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie kopiuje fotografii innych autorów,

– posiada zgodę osób, których wizerunki utrwalono na zdjęciach, na ich upublicznienie dla celów promocyjnych konkursu oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu (zgoda prawnego opiekuna).

Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną fotografię.

Zdjęcia powinny być wykonane na papierze fotograficznym i mieć format 10×15 cm.

Fotografie należy umieścić w kopercie z informacją o tytule pracy, imieniu
i nazwisku autora, a następnie złożyć w bibliotece szkolnej do 23 listopada 2018 roku.

Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Szkoła zastrzega sobie prawo do umieszczenia zdjęć na wystawie.

Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *