21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który został ustanowiony w 1999 r. dla podkreślenia jego bogactwa, różnorodności i piękna .W naszej szkole w tym roku postanowiliśmy obchodzić „ Tydzień Języka Polskiego”

MOWA NASZA , NASZ JĘZYK JEST NASZYM NAJWIĘKSZYM SKARBEM KULTURALNYM .
BRONIĄC GO, BRONIMY SAMEJ ISTOTY NASZEJ KULTURY.”
J. IWASZKIEWICZ

 OTACZAJĄCY ŚWIAT JEST TAKI, JAKIM POTRAFIMY GO OPISAĆ. NIEWĄTPLIWIE NAJCZĘŚCIEJ UŻYWAMY DO TEGO JĘZYKA OJCZYSTEGO. JĘZYK OJCZYSTY TO JEDNAK COŚ WIĘCEJ NIŻ TYLKO MOŻLIWOŚĆ WYRAŻANIA OSOBISTYCH MYŚLI.

TO PRZECIEŻ TAKŻE SKARBNICA NASZEJ KULTURY I DOŚWIADCZEŃ.