Informacje dla rodziców

Dni od 1 – 3 maja 2017 roku są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnnych.

Życzymy miłego wypoczynku.