Informacje dla rodziców

Dnia 24.11. 2016 r. (czwartek) odbędą się spotkania wychowawców i nauczycieli z rodzicami:

  • I godz. 16.30
  • kl. II – III godz. 17:00
  • kl. IV – VI godz. 17:30

12 stycznia 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Mielcu odbędą się spotkania
wychowawców klas I – VI z rodzicami uczniów.
Klasy I – III godz. 17.00
Klasy IV – VI godz. 17.30

Dnia 24 listopada 2016 r. o godz. 17.00 w świetlicy szkolnej dla rodziców uczniów klas I odbędzie się prelekcja w zakresie wzmacniania więzi rodzinnych i komunikacji bez przemocy.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie Wniosku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, ul.Łukasiewicza 1c pokój nr 1 w terminie ustawowym do 15 września 2016 r.
UWAGA:
Druk wniosku o stypendium dostępny w MOPS Mielec. Kryterium dochodowe rodziny wynosi: 514 zł.

Dnia 19. 09. 2016 r. (poniedziałek) odbędą się spotkania wychowawców i nauczycieli z rodzicami:
kl. I – III godz. 17:00
kl. IV – VI godz. 17:30
O godzinie 18:00 w świetlicy szkolnej odbędzie się spotkanie Rady Rodziców.