Informacje dla rodziców

Przebieg uroczystości w dniu 09.11.2018 roku.

 1. 10.00 – Zebranie osób biorących udział w organizacji uroczystości. Przygotowanie Pocztu Sztandarowego Szkoły,
 2. 10.35 – (po 3 lekcji) zbiórka uczniów klas I – VIII wraz z wychowawcami na placu przed szkołą,
 3. 10.40 – wspólne wyjście na Rynek,
 4. 10.50 – złożenie raportu o gotowości uczniów do rozpoczęcia uroczystości (przewodniczący SU),
 5. 10.55 – słowo wstępne (K. Ochab – przew. SU),
 6. 11.05 – pieśń „Rota”,
 7. 11.11 – wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego – hymnu państwowego,
 8. 11.15 – zaproszenie mieszkańców Mielca do wspólnego śpiewania:
  a. „Legiony”
  b. „Przybyli ułani”
  c. „Piechota”,
 9. 11.30 – powrót do szkoły.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele naszej szkoły przygotowali niespodziankę dla swoich uczniów. Pragnąc pokazać im, że sami też byli kiedyś dziećmi, podzielili się z nami swoimi zdjęciami z dzieciństwa. Ponadto, ogłoszono konkurs „Rozpoznaj swojego nauczyciela„. Zabawy było co nie miara!

18 października 2018r. odbyła się uroczystość Pasowania na Ucznia, której celem było włączenie uczniów rozpoczynających naukę do grona społeczności uczniowskiej.

             Uroczystość uświetniła obecność  wielu zaproszonych gości w tym: pana prezydenta Fryderyka Kapinosa, ks. proboszcza Janusza Kłęczka, rodziców oraz dyrektora szkoły p.Daria Warzecha i wicedyrektora p.Ewa Małek.

Continue reading