Wydarzenia bieżące

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie Wniosku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, ul.Łukasiewicza 1c pokój nr 1 w terminie ustawowym do 15 września 2016 r.
UWAGA:
Druk wniosku o stypendium dostępny w MOPS Mielec. Kryterium dochodowe rodziny wynosi: 514 zł.