Stołówka

Jadłospis od 02.04 do 15.04

OPŁATA ZA OBIADY za miesiąc kwiecień 2019 r.:  12 dni x 4,00zł = 48,00zł

Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat za obiady, za miesiąc kwiecień w kwocie 48 zł.

Nadpłaty zostaną zwrócone na konto pod koniec miesiąca.

 

Wpłat za obiady od dnia 1 stycznia 2017 r. można dokonywać tylko na podane niżej konto
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mielcu.

Bank PKO BP
Numer rachunku: 51 1020 4913 0000 9102 0138 2225

W tytule proszę podać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

INFORMACJA

Przypominamy, że wpłaty za obiady za dany miesiąc należy dokonywać do 10-tego każdego miesiąca.
W przypadku braku wpłaty do 10-go danego miesiąca wydawanie dziecku posiłku zostaje wstrzymane.