Stołówka

>>>Karta zgłoszenia ucznia na obiady 2019/2020<<<

Jadłospis: 02.01-31.01.2020

Koszt obiadów od stycznia 2020 wzrasta do 4,20 zł.

OPŁATA ZA OBIADY za miesiąc styczeń 2020 r.:   11 dni x 4,20zł = 46,20 zł

Wpłat za obiady od dnia 1 stycznia 2017 r. można dokonywać tylko na podane niżej konto
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mielcu.

Bank PKO BP
Numer rachunku: 51 1020 4913 0000 9102 0138 2225

W tytule proszę podać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

INFORMACJA

Przypominamy, że wpłaty za obiady za dany miesiąc należy dokonywać do 10-tego każdego miesiąca.
W przypadku braku wpłaty do 10-go danego miesiąca wydawanie dziecku posiłku zostaje wstrzymane.