Stołówka

>>>Karta zgłoszenia ucznia na obiady 2019/2020<<<

Jadłospis od 02.10 do 15.10

OPŁATA ZA OBIADY za miesiąc październik 2019 r.:   22 dni x 4,00zł = 88 zł

Wpłat za obiady od dnia 1 stycznia 2017 r. można dokonywać tylko na podane niżej konto
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mielcu.

Bank PKO BP
Numer rachunku: 51 1020 4913 0000 9102 0138 2225

W tytule proszę podać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

INFORMACJA

Przypominamy, że wpłaty za obiady za dany miesiąc należy dokonywać do 15-tego każdego miesiąca.
W przypadku braku wpłaty do 15-go danego miesiąca wydawanie dziecku posiłku zostaje wstrzymane.