Świetlica Aktualności

Podczas pierwszych tygodni września witaliśmy nowych uczniów naszej świetlicy. Zorganizowano wiele zajęć integracyjnych, które miały na celu przede wszystkim zapoznanie się dzieci. Uczniowie poznali zasady i reguły obowiązujące w naszej świetlicy.

W ostatnim tygodniu roku szkolnego dzieci z I i II grupy wykonały prace „Wakacje moich marzeń”. Najładniejsze prace wywieszono na korytarzu obok sali świetlicy.

Dzieci z grupy I i II cały tydzień przygotowywały laurki i wykonywały portrety swoich Mam.

14.05.2018 r. w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie dzieci ze słuchaczkami Policealnej Szkoły Medycznej w Mielcu. Spotkanie dotyczyło udzielania pierwszej pomocy w przypadku utraty przytomności. Dzieci ćwiczyły zachowania jak należy pomóc osobie, która utraciła przytomność, ale oddycha, a jak osobie, która utraciła przytomność, ale nie oddycha (resuscytacja). Continue reading

Dnia 7.05.2018 r. dzieci z grupy I wraz z kierownikiem i nauczycielem wychowawcą odwiedziły Szkołę Muzyczną w Mielcu. Dzieci zostały zapoznane z historia sali królewskiej oraz z charakterem pracy szkoły, czym szkoła się zajmuje, jakie należy spełniać kryteria by dostać się do szkoły. Pokazano również klasy, w który dzieci uczą się grac na różnych instrumentach. Continue reading

W dniu 23.04.2018 r. odbył się wewnątrzświetlicowy konkurs plastyczny pt. „Wiosenne drzewo”. Najładniejsze prace wystawiono na ścianie obok świetlicy.

Continue reading