Świetlica Aktualności

W ostatnim tygodniu roku szkolnego dzieci z I i II grupy wykonały prace „Wakacje moich marzeń”. Najładniejsze prace wywieszono na korytarzu obok sali świetlicy.

Dzieci z grupy I i II cały tydzień przygotowywały laurki i wykonywały portrety swoich Mam.

14.05.2018 r. w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie dzieci ze słuchaczkami Policealnej Szkoły Medycznej w Mielcu. Spotkanie dotyczyło udzielania pierwszej pomocy w przypadku utraty przytomności. Dzieci ćwiczyły zachowania jak należy pomóc osobie, która utraciła przytomność, ale oddycha, a jak osobie, która utraciła przytomność, ale nie oddycha (resuscytacja). Continue reading

Dnia 7.05.2018 r. dzieci z grupy I wraz z kierownikiem i nauczycielem wychowawcą odwiedziły Szkołę Muzyczną w Mielcu. Dzieci zostały zapoznane z historia sali królewskiej oraz z charakterem pracy szkoły, czym szkoła się zajmuje, jakie należy spełniać kryteria by dostać się do szkoły. Pokazano również klasy, w który dzieci uczą się grac na różnych instrumentach. Continue reading

W dniu 23.04.2018 r. odbył się wewnątrzświetlicowy konkurs plastyczny pt. „Wiosenne drzewo”. Najładniejsze prace wystawiono na ścianie obok świetlicy.

Continue reading

Choć pogoda jeszcze nie wiosenna to już mamy kalendarzową wiosnę. Piękne prace dzieci wykonane na zajęciach świetlicowych – bociany i krokusy wywieszono na ścianie obok świetlicy.