Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników dla klas IV – VI
w Szkole Podstawowej nr 2 w Mielcu

• Warunki wypożyczania przez uczniów podręczników lub materiałów edukacyjnych podlegają wszystkim zasadom wypożyczania książek z biblioteki szkolnej.
• Podręczniki zostaną wypożyczone uczniom po zapoznaniu się przez rodziców lub opiekunów z regulaminem i podpisaniu oświadczeń.
• Podręczniki lub materiały edukacyjne są wypożyczone uczniowi od początku roku szkolnego do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
• Wypożyczenie następuje w pierwszym tygodniu po rozpoczęciu roku szkolnego.
• Zwrot do biblioteki szkolnej następuje w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
• Obowiązkiem ucznia jest oprawić podręcznik za pomocą okładki (papierowej lub plastikowej) po wypożyczeniu z biblioteki szkolnej i opatrzyć podręcznik podpisem na etykietce, która zawiera imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza.
• W ciągu roku szkolnego obowiązkiem ucznia jest zmienić okładkę podręcznika, jeśli ta ulegnie zniszczeniu.
• W podręczniku lub w materiałach edukacyjnych uczeń nie może wykonywać dodatkowych rysunków, oznaczeń, podkreśleń przy użyciu ołówka, długopisu, zakreślacza, kredek.
• Rysowanie, malowanie, wypełnianie, uzupełnianie, podkreślanie, zaznaczanie, zalanie, potarganie, wyrwanie kartek z podręcznika lub materiału edukacyjnego uznane jest za ich zniszczenie lub uszkodzenie.
• W przypadku uszkodzenia, przez które rozumiemy nieumyślne uszkodzenie podręczników, w wyniku którego można dalej z niego korzystać , należy je natychmiast naprawić.
• W przypadku zniszczenia ( jest to świadome uszkodzenie) lub niezwrócenia podręcznika rodzic lub opiekun zobowiązani są do zwrotu kosztu nowego podręcznika.
• Ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi.
Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2015
________________________________________

Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników dla klas I- III
w Szkole Podstawowej nr 2 w Mielcu

• Warunki wypożyczania przez uczniów podręczników lub materiałów edukacyjnych podlegają wszystkim zasadom wypożyczania książek z biblioteki szkolnej.
• Podręczniki zostaną wypożyczone uczniom po zapoznaniu się przez rodziców lub opiekunów z regulaminem i podpisaniu oświadczeń.
• Podręczniki lub materiały edukacyjne są wypożyczone uczniowi od początku roku szkolnego do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
• Wypożyczenie następuje w pierwszym tygodniu po rozpoczęciu roku szkolnego.
• Zwrot do biblioteki szkolnej następuje w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
• Obowiązkiem ucznia jest oprawić podręcznik za pomocą okładki (papierowej lub plastikowej) po wypożyczeniu z biblioteki szkolnej i opatrzyć podręcznik podpisem na etykietce, która zawiera imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza.
• W ciągu roku szkolnego obowiązkiem ucznia jest zmienić okładkę podręcznika, jeśli ta ulegnie zniszczeniu.
• W podręczniku lub w materiałach edukacyjnych uczeń nie może wykonywać dodatkowych rysunków, oznaczeń, podkreśleń przy użyciu ołówka, długopisu, zakreślacza, kredek.
• Rysowanie, malowanie, wypełnianie, uzupełnianie, podkreślanie, zaznaczanie, zalanie, potarganie, wyrwanie kartek z podręcznika lub materiału edukacyjnego uznane jest za ich zniszczenie lub uszkodzenie.
• W przypadku uszkodzenia, przez które rozumiemy nieumyślne uszkodzenie podręczników, w wyniku którego można dalej z niego korzystać , należy je natychmiast naprawić.
• W przypadku zniszczenia ( jest to świadome uszkodzenie) lub niezwrócenia podręcznika rodzic lub opiekun zobowiązani są do zwrotu kosztu nowego podręcznika.
• Ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi.
Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2017 r.