Dyrekcja szkoły

  • dyrektor – mgr Daria Warzecha
  • wicedyrektor – mgr Ewa Małek

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

Przewodniczący: Grzegorz Tychanowicz

Z-ca przewodniczącego: Piotr Niedbała

Skarbnik: Marta Rączka – Żurawska

Sekretarz: Anna Totoń

Komisja Rewizyjna:

Renata Wilczyńska

Agnieszka Chmielowiec

UWAGA – NOWY NR KONTA RADY RODZICÓW!!!

Nr konta Rady Rodziców:

37 1240 2656 1111 0010 9637 0567

tytułem: Nazwisko, imię, klasa