Dyrekcja szkoły

  • dyrektor – mgr Daria Warzecha
  • wicedyrektor – mgr Ewa Małek

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

Przewodniczący: Grzegorz Tychanowicz

Z-ca przewodniczącego: Piotr Niedbała

Skarbnik: Marta Rączka – Żurawska

Sekretarz: Anna Totoń

Komisja Rewizyjna:

Renata Wilczyńska

Agnieszka Chmielowiec

Nr konta Rady Rodziców: 88 8642 1168 2016 6811 2569 0001

tytułem: Nazwisko, imię, klasa