Opiekunowie samorządu uczniowskiego

mgr Agnieszka Krężel
mgr Katarzyna Ostrowska

   Skład samorządu uczniowskiego:

    Przewodnicząca :
Klaudia Kapinos
     Zastępcy przewodniczącego:

   Poczet Sztandarowy:
Martyna Dul
Nina Maziarz
Mateusz Jankowski

 Dekoracja:

 Akcje charytatywne: