Program półkolonii letniej

PLAN DNIA PÓŁKOLONII LETNICH

MIELEC 2024

  • zbiórka uczestników półkolonii w szkole
  • zajęcia programowe, zajęcia sportowe itp.
  • gorący posiłek
  • zakończenie zajęć, rozchodzenie się dzieci
LP.DZIEŃ TYGODNIA PLAN DNIA
124.06.2024        6:30 – 9:00 – Podział dzieci na grupy, zapoznanie z wychowawcami oraz regulaminem półkolonii letniej organizowanej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mielcu. – Zapoznanie z zasadami BHP. – Nadanie nazwy swoim grupom, stworzenie plakatu z logiem grupy,  omówienie regulaminów, programu  pracy.
9:00 – 11:30 – ,,Bezpieczne wakacje”- Wyjście na Komendę  Policji.
11:30 – 13:00 – Wyjście na spacer do Parku Oborskich.
13:00 – 14:00 – Obiad.
14:00 – 15:30 – Gry i zabawy na świeżym powietrzu.
15:30 – Rozchodzenie się dzieci.
225.06.2024              6:30 – 9: 00 – Zbiórka uczestników półkolonii, powitanie w wyznaczonej sali dla każdej grupy, gry i zabawy dowolne podyktowane zainteresowaniami dzieci.
10:00 – 13:00- Wyjście do kina na film :”W głowie się nie mieści 2”.
13:00 – 14:00 – Obiad.
14:00 – 15:30 – Wyjście do Parku Sensorycznego. Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu. Zajęcia artystyczne. – Nauka i wspólne śpiewanie piosenek o wakacjach.
15:30 – Rozchodzenie się dzieci.
326.06.2024    6:30 – 9:00 – Zbiórka ,  powitanie w wyznaczonych  salach, przypomnienie  zasad bezpieczeństwa panujących podczas trwania półkolonii.
9:00 – 13:00 – Wyjście do pizzerii Fratelli  –warsztaty produkcji własnej  pizzy.
13:00 – 14:00 – Obiad.
14:00 – 15:30 – Karaoke.
15:30 – Rozchodzenie się dzieci.
  427.06.2024      6:30 – 8:00 – Zbiórka uczestników półkolonii, powitanie w wyznaczonej sali dla każdej grupy.
8:00 – 13:00 – Wycieczka do” Malowanej Wsi” – Dom  Malarek w Zalipiu.
13:00 – 14:00 Obiad
14:00 – 15:30 – Zabawy  ruchowe na świeżym powietrzu.
15:30 – Rozchodzenie się dzieci.  
528. 06.2024  6:30 – 9:00 – Zbiórka uczestników półkolonii, powitanie w wyznaczonej sali dla każdej grupy.
9:00 – 13:00- Wyjście do parku rozrywki – Wrotki na wypasie.
13:00 – 14:00 – Obiad.
14:00 – 15:30- Gry i zabawy na świeżym powietrzu.
15:30 – Rozchodzenie się dzieci.
601.07.2024    6:30 – 8:00- Zbiórka uczestników półkolonii, powitanie w wyznaczonej sali dla każdej grupy.
8:00 – 13:00 Wycieczka do Muzeum Drogownictwa w Szczucinie.
13:00 – 14:00 – Obiad.
14:00 – 15:30 –  Gry i zabawy na placu zabaw, zorganizowanie turnieju piłki nożnej.
15:30 – Rozchodzenie się dzieci.
702.07.2024    6:30 – 9:00 – Zbiórka uczestników półkolonii, powitanie w wyznaczonej Sali dla każdej grupy.
9:00 – 12:00 – Straż pożarna – wyjście do straży, poznanie pracy strażaka.
12:00 – 13:00 -Wyjście  do Parku  Sensorycznego. Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu.
13:00 – 14:00 – Obiad.
14:00 – 15:30 – Gry i zabawy na placu szkolnym, malowanie kredą.
15:30 –  Rozchodzenie się dzieci.  
803.07.2024    6:30 – 8:00 – Zbiórka uczestników półkolonii, powitanie w wyznaczonej sali dla każdej grupy.
8:00 – 13:30 – Wyjazd do Rzeszowa – Zwiedzanie rzeszowskich piwnic, degustacja najlepszych lodów ,,U Myszki|”.
13:30 – 14:30 – Obiad.
14:30 – 15:30 – Rysowanie kredą na boisku szkolnym „Kolorowe Wakacje – konkurs na najlepszy projekt.
15:30 – Rozchodzenie się dzieci.
904.07.2024      6:30 – 8:00 – Zbiórka uczestników półkolonii, powitanie w wyznaczonej sali dla każdej grupy.
8:00 – 9:30 – Zajęcia w grupach , zajęcia integracyjne.
9:30 – 13:30 – Być bliżej pszczół –  zajęcia artystyczne – robienie własnej świeczki – pieczenie kiełbasek.  Wycieczka do Pasieki Maciejka.
13:30 – 14:30 – Obiad.
14:30 – 15:30 – Wyjście na Bulwary.
15:30 – Rozchodzenie się dzieci.
1005. 07.2024    6:30 – 9:00 – Zbiórka uczestników półkolonii, powitanie w wyznaczonej Sali dla każdej grupy.
9:00 – 10:00- Gry i zabawy na świeżym powietrzu.
10:00 – 13:00- Wyjście do kina na film : ” Gru i Minionki: pod przykrywką”.
13:00 – 14:00-  Obiad.
14:00 – 15:30- Dzień szachów i gier – rozgrywki grupowe.
15:30- Rozchodzenie się dzieci.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ramowego programu półkolonii z uwagi na:

  • liczbę uczestników
  • warunki pogodowe
Skip to content