Regulamin bibioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA CZAS EPIDEMII COVID-19

Od 1 września 2020 roku

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS, MEN . Szczegółowe instrukcje korzystania ze zbiorów oraz procedury bezpieczeństwa są dostępne na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.

ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

 1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami i dniami umieszczonymi na    drzwiach biblioteki , oraz na stronie internetowej szkoły
 2. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć i zdezynfekować dłonie.
 3. W bibliotece należy zachować bezpieczna odległość min. 1,5 -2 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.
 4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie, tj. maksymalnie 2 osoby : jedna wypożyczająca, druga oczekująca. Pozostałe osoby oczekują na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.

ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

 1. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie.
 2. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
 3. Z użytku wyłączone są komputery i inne pomoce naukowe wspólnego użytku.
 4. Czytelnia zostaje wyłączona z użytku dla uczniów.

ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

 1. Zwracaną książkę należy włożyć do specjalnie oznakowanego pudełka .
 2. Zwracane egzemplarze są poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.

ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

 1. Pracownicy biblioteki mają obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.
 2. Bibliotekarz odbierający zwroty książek i wydający zamówione egzemplarze powinien dezynfekować blat biurka, klamki i inne przestrzenie dotykane przez użytkowników.
 3. Pracownicy biblioteki powinni zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek i przechowywać je w tym miejscu 2 dni od dokonania zwrotu.
Skip to content