Dyrekcja i Rada Rodziców

Dyrekcja szkoły
  • dyrektor – mgr Daria Warzecha
  • wicedyrektor – mgr Ewa Małek

UWAGA – NOWY NR KONTA RADY RODZICÓW!!!

Nr konta Rady Rodziców:
37 1240 2656 1111 0010 9637 0567
tytułem: Nazwisko, imię, klasa

Rada Rodziców
  • Przewodnicząca Rady Rodziców: Joanna Lichota

    Z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców: Marta Rączka-Żurawska

    Sekretarz Rady Rodziców: Małgorzata Gaj

    Skarbnik Rady Rodziców: Wojciech Ścipiór

Skip to content