Dyrekcja i Rada Rodziców

Dyrekcja szkoły
  • dyrektor – mgr Daria Warzecha
  • wicedyrektor – mgr Ewa Małek

UWAGA – NOWY NR KONTA RADY RODZICÓW!!!

Nr konta Rady Rodziców:
37 1240 2656 1111 0010 9637 0567
tytułem: Nazwisko, imię, klasa

Rada Rodziców
  • Przewodniczący: 
  • Z-ca przewodniczącego
  • Skarbnik
  • Sekretarz
  • Komisja Rewizyjna:
    •  

Skip to content