Grono Pedagogiczne

Rok szkolny 2021/2022
 • Daria Warzecha (Dyrektor)
 • Ewa Małek (Wicedyrektor, pedagog)

 • Agnieszka Augustyn-Kręcigłowa (nauczyciel wspomagający)
 • Małgorzata Babula (matematyka, j. angielski)
 • Małgorzata Bańko (matematyka, chemia)
 • Łukasz Baran (informatyka)
 • Marcin Basiak (WF)
 • Elwira Borkowska (edukacja wczesnoszkolna)
 • Zyta Borowiec (plastyka, technika)
 • Renata Cisowska (edukacja wczesnoszkolna)
 • Wojciech Dudek (nauczyciel wspomagający)
 • Monika Dydo (j. angielski)
 • Anna Gonet (geografia, przyroda)
 • Monika Grelewska (matematyka)
 • Joanna Grzech (edukacja wczesnoszkolna)
 • Piotr Grzesik (j. polski)
 • Lucyna Gudz (bibliotekarz)
 • Agata Hyjek (nauczyciel wspomagający)
 • Aneta Hyjek (psycholog)
 • Izydor Ingram (WF, edukacja dla bezpieczeństwa)
 • Anna Jędrzejowska (nauczyciel wspomagający)
 • Iwona Kafel (WF)
 • Karolina Kędzior (kierownik świetlicy)
 • Łukasz Koźlik (język niemiecki)
 • Katarzyna Krawiec (język hiszpański)
 • Łukasz Koźlik (j. niemiecki)
 • Agnieszka Krajewska (matematyka)
 • Katarzyna Krawiec (j. hiszpański)
 • Agnieszka Krężel (j. angielski)
 • Teresa Kusak (edukacja wczesnoszkolna)
 • Bernadeta Łaz (fizyka)
 • Magdalena Łącz (muzyka, pedagog)
 • ks. Janusz Miłkowski (religia)
 • Joanna Niewęgłowska (j. polski)
 • Katarzyna Ostrowska (j. polski)
 • Katarzyna Pluta (j. angielski)
 • Gabriela Podsiadło (edukacja wczesnoszkolna)
 • Joanna Rusinowska (nauczyciel wspomagający)
 • Ewa Stanko (edukacja wczesnoszkolna)
 • Ewa Szczecińska (historia)
 • Krystyna Szęszoł (edukacja wczesnoszkolna)
 • Monika Tomaszewska (logopeda)
 • Zofia Tychanowicz (j. polski, bibliotekarz)
 • Anna Wałek-Sitko (biologia, WDŻ)
 • ks. Piotr Wąż (religia)
 • Renata Winiarz (wychowawca świetlicy)
Skip to content