Rekrutacja uzupełniająca

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Prezydent Miasta Mielca informuje, że postępowanie uzupełniające do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec odbędzie się w dniach 1 lipca 2024 r. – 9 lipca 2024 r.

Harmonogram rekrutacji

określa ZARZĄDZENIE NR 2152/2024 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół podstawowych oraz klas wyższych niż klasa I publicznych oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec.

ETAPYPOSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE
Złożenie wniosku / zgłoszenia1 lipca 2024 r. -9 lipca 2024 r.
Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych15 lipca 2024 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej16 lipca 2024 r. 23 lipca 2024 r.
Listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
24 lipca 2024 r.

Rodzice kandydatów wypełniają zgłoszenie lub wniosek na elektronicznej platformie Urzędu Miejskiego w Mielcu MOJE MIASTO.

Pierwszym krokiem po wejściu na stronę eurzad.um.mielec.pl jest ZALOGOWANIE SIĘ PROFILEM ZAUFANYM, następnie przechodzimy na zakładkę MOJE KONTO – EDUKACJA – REJESTRACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ, na której rodzic dokonuje zgłoszenia lub wypełnia wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.

ZAKOŃCZENIE PROCESU WYMAGA PODPISANIA PROFILEM ZAUFANYM PRZEZ OBYDWOJE RODZICÓW.

Skip to content