Mali-Wielcy artyści świetlicy

Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważny, od najmłodszych lat kształtuje jego wyobraźnię oraz dostarcza wiedzy i umiejętności potrzebnych w życiu. Zajęcia teatralne pomagają nieśmiałym wyjść do innych, nadpobudliwym opanować emocje. Zajęcia edukują, ale przede wszystkim jest to świetna zabawa. Podczas zajęć uczniowie ćwiczą ruch sceniczny, emisję głosu, układy taneczne. Dzieci nie tylko przygotowują swoje role, ale biorą aktywny udział w tworzeniu scenografii oraz kostiumów. Dzięki przedstawieniom teatralnym, próbom dzieci uczą się samokontroli, odpowiedzialności za kolegę, koleżankę szeroko pojętej pracy zespołowej. Teatr uwrażliwia oraz wzbogaca poczucie estetyki. Zajęcia koła teatralnego to również jedna z form spędzania wolnego podczas pobytu na świetlicy szkolnej . Brawa dla naszych artystów.

Skip to content