Stołówka

 


Informujemy, że od lutego 2023 roku kwota za jeden obiad zostaje zmieniona na 6zł.

Opłata za obiady w styczniu 2023 wynosi: 11 dni * 5zł = 55zł
Informujemy, że ze względu na zamykanie roku księgowego prosimy o jak najszybsze dokonywanie opłaty za obiady za miesiąc grudzień.
Równocześnie informujemy, że wpłaty za miesiąc styczeń 2023r  muszą być wpłacone w STYCZNIU  (NIE WCZEŚNIEJ).

Wpłat za obiady od dnia 1 stycznia 2017 r. można dokonywać tylko na podane niżej konto Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mielcu.

Bank PKO BP
Numer rachunku: 51 1020 4913 0000 9102 0138 2225
W tytule proszę podać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

INFORMACJA

Przypominamy, że wpłaty za obiady za dany miesiąc należy dokonywać do 10-tego każdego miesiąca.
W przypadku braku wpłaty do 10-go danego miesiąca wydawanie dziecku posiłku zostaje wstrzymane.

Skip to content