Stołówka


W związku z tym, że miesiąc czerwiec jest ostatnim miesiącem rozliczeniowym w tym roku szkolnym, odpisy za obiady w miesiącu czerwcu prosimy zgłaszać najpóźniej do 14.06.2024r.
Opłata za obiady w czerwcu 2024 wynosi : 14 dni x 6 zł = 84 zł

 

Wpłat za obiady od dnia 1 stycznia 2017 r. można dokonywać tylko na podane niżej konto Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mielcu.

Bank PKO BP
Numer rachunku: 51 1020 4913 0000 9102 0138 2225
W tytule proszę podać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

INFORMACJA

Przypominamy, że wpłaty za obiady za dany miesiąc należy dokonywać do 10-tego każdego miesiąca.
W przypadku braku wpłaty do 10-go danego miesiąca wydawanie dziecku posiłku zostaje wstrzymane.

Rekrutacja 2024/2025

Zapisy na obiady na rok szkolny 2024/25 odbywać się będą w dniach 06.05-14.06.2024r.

Zapisu dokonuje rodzic lub prawny opiekun poprzez wypełnienie aktualnej „Karty zgłoszenia ucznia na obiady” oraz złożenie jej bezpośrednio u Wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej nr 2 w Mielcu.

Karty zgłoszenia ucznia na obiady dostępne są do pobrania powyżej oraz w sekretariacie.

Zapisy na świetlicę szkolną na rok szkolny 2024/25 odbywać się będą w dniach 06.05-14.06.2024r.

Zapisu dokonuje rodzic lub prawny opiekun poprzez wypełnienie aktualnej „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy” oraz złożenie jej bezpośrednio u Wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej nr 2 w Mielcu.

Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy dostępne są do pobrania powyżej oraz w sekretariacie.

Skip to content