Stołówka

 


Od stycznia 2022 kwota za obiady została podniesiona do 5zł.
Opłata za obiady w październiku 2022 wynosi: 19 dni * 5zł = 95zł

Wpłat za obiady od dnia 1 stycznia 2017 r. można dokonywać tylko na podane niżej konto Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mielcu.

Bank PKO BP
Numer rachunku: 51 1020 4913 0000 9102 0138 2225
W tytule proszę podać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

INFORMACJA

Przypominamy, że wpłaty za obiady za dany miesiąc należy dokonywać do 10-tego każdego miesiąca.
W przypadku braku wpłaty do 10-go danego miesiąca wydawanie dziecku posiłku zostaje wstrzymane.

Skip to content