rytm

Rytmiczna świetlica

Dzieci na świetlicy biorą aktywny udział w organizowanych przez wychowawców zajęciach. We wtorek odbyły się zajęcia z rytmiki z wykorzystaniem instrumentów muzycznych.

Skip to content