Nasza Świetlica

Zapewniamy opiekę uczniom z klas I-III poprzez:

 twórczą aktywność: zajęcia artystyczne, plastyczne,  teatralne, treningi twórczości, gry umysłowe – rebusy, krzyżówki, łamigłówki, pokazy, festiwale, konkursy;

 kreatywne zabawy: origami, edukacyjne, warsztaty tematyczne;

 odkrywanie otaczającego świata: eksperymentowanie, ciekawe spotkania, zajęcia tematyczne i czytelnicze;

 realizację projektów/programów:

  • Projekt „W kosmos z klasą. Jakie tajemnice kryje wszechświat?” – Fundacja Uniwersytet Dzieci
  • Projekt „Akademia Bezpiecznego Puchatka
  • Projekt Być jak Ignacy- „Zostań ambasadorem nauki” Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza
  • Innowacja pedagogiczna, „Mały aktor”- teatr, recytacja śpiew…

czynny odpoczynek: zabawy ruchowe, taneczne, przy sprzyjającej pogodzie pobyt na szkolnym boisku i placu zabaw, korzystanie z ruchu na świeżym powietrzu.

odrabianie lekcji

Nasze działania realizujemy w oparciu o Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły oraz  plan pracy świetlicy.

Skip to content