Bezpieczna droga do szkoły

6 października 2022 r. w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” odbyło się spotkanie uczniów klas I-III o z policjantką Komendy Powiatowej w Mielcu panią Eweliną Ziembą.  Celem spotkania było przypomnienie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią. 

Policjant rozmawiał z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podkreślił ważną rolę elementów odblaskowych, które każdy uczeń powinien posiadać. Przypomniał również zasady jakie należy stosować w kontaktach z obcymi. Ponadto funkcjonariusz poruszył temat cyberprzemocy i skutków, jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu.

Na zakończenie uczniowie zadawali pytania dotyczące bezpieczeństwa oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami.

Skip to content