Akademia Bezpiecznego Puchatka

Uczniowie klas pierwszych realizowali w  bieżącym roku szkolnym kolejną edycję największego programu edukacyjnego o tematyce bezpieczeństwa, skierowanego do uczniów szkół podstawowych „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.     

           Głównym celem programu było wdrożenie dzieci do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. Od września na świetlicy szkolnej pierwszoklasiści uczestniczyli w tematycznych zajęciach edukacyjnych. Uczyli się, jak zgodnie z prawem poruszać się po drodze, jak przechodzić przez  jezdnię oraz jak bezpiecznie i zdrowo odpoczywać w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Program kształtuje u dzieci postawy odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczy właściwej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Podejmuje zagadnienia dotyczące rozsądnego i bezpiecznego korzystania z Internetu.

Uczestnictwo w tym programie było swoistym treningiem koncentracji; wymagało od uczniów aktywności,  zaangażowania, kreatywności i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.

      Podsumowaniem uczestnictwa w programie był udział w Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie rozwiązywanym on-line,. Po jego rozwiązaniu każdy pierwszoklasista otrzymał informację o tym, ile poprawnych odpowiedzi udzielił. Okazało się, że większość uczniów zdobyła maksymalną liczbę punktów.

        Projekt organizowany jest przez markę Puchatek, we współpracy z Biurem Prewencji oraz Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronem Honorowym akcji jest Komendant Główny Policji.

    Szkolny koordynator programu- Renata Winiarz

Skip to content