Światowy Dzień Walki z AIDS

1 grudnia to Światowy Dzień Walki z AIDS, ale jednocześnie jest to dzień solidarności z ludźmi zakażonymi wirusem HIV. Znakiem tego dnia jest czerwona kokardka, która symbolizuje namiętność oraz krew jako dwie z trzech dróg zakażenia wirusem HIV.

        W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS nauczycielki geografii i biologii przygotowały i przeprowadziły  szkolny konkurs  wiedzy o AIDS dla uczniów klas VII. Celem konkursów było: zainteresowanie uczniów problematyką HIV/AIDS, podniesienie wiedzy na temat HIV i AIDS, znaczenie terminów HIV i AIDS, budowy i działania wirusa HIV, przebiegu zakażenia, dróg zakażenia, pierwotnych i wtórnych objawów zakażenia wirusem HIV, form bezpiecznych kontaktów z zakażonym  zachowania ryzykowne, kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji dla osób zarażonych HIV i chorych na AIDS, przeciwdziałanie uzależnieniom, promowanie postaw odpowiedzialności za własne życie i odpowiedzialności w kontaktach międzyludzkich, wykorzystanie wiedzy z Internetu, publikacji naukowych.

Uczniowie rozwiązywali test wiedzy  na platformie KAHOOT.

Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki.

Skip to content