mops dzien otwarty

MOPS w Mielcu – ,,OTWARTE DRZWI”

Uprzejmie zawiadamiamy o akcji informacyjnej ,,Otwarte Drzwi”, realizowanej  w dniach: od 21.02.2022 r. do 25.02.2022 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Mielcu przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Mielcu, w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Działanie skierowanej  jest do:

– osób doświadczających przemocy w rodzinie

– osób stosujących przemoc w rodzinie

– świadków przemocy w rodzinie,

– osób posiadających wiedzę o przypadkach występowania przemocy w rodzinie oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta Mielca.

W ramach akcji informacyjnej, od poniedziałku do piątku (21-25.02.2022 r.) osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z telefonicznych konsultacji specjalistów posiadających kompetencje i doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. Na potrzeby realizacji projektu zostaną uruchomione dodatkowe godziny pracy specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, w celu zwiększenia możliwości skorzystania z pomocy osobom, które z różnych przyczyn nie mogą skorzystać ze specjalistycznej pomocy w standardowych godzinach pracy instytucji.

W ramach konsultacji wszystkim zgłaszającym się mieszkańcom miasta Mielca będą udzielane kompleksowe informacje w zakresie, m.in.: praw przysługujących osobom doświadczającym przemocy domowej, możliwości uzyskania różnych form specjalistycznej pomocy, zgodnie z obowiązującym prawem i kompetencjami instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz sposobów i możliwości działań, jakie w konkretnym przypadku można podjąć w celu zatrzymania przemocy w rodzinie.

Dyżury konsultantów będą odbywały się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, przy ul. Łukasiewicza 1c.

W związku z zagrożeniami związanymi z występowaniem pandemii COVID-19 konsultacje ze specjalistami będą się odbywały wyłącznie  w formie kontaktu telefonicznego.

Akcja informacyjna ,,OTWARTE DRZWI”

Harmonogram dyżurów w okresie od 21 luty 2022 r. do 25 luty 2022 r.

Dzień tygodniaZakres konsultacjiGodziny  konsultacjiNumer   pokojuNumer telefonu
  Poniedziałek  21.02.2022 r.Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy      w rodzinie16.00-17.00pok. 36(017) 787 5663
Konsultacja z dzielnicowym   z KPP w Mielcu16.00-17.00pok. 37(017) 787 5662
  Wtorek 22.02.2022 r.Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy  w rodzinie15.15-17.00pok. 36(017)  787 5663
Konsultacja z dzielnicowym  z KPP w Mielcu15.15-17.00pok. 37(017) 787 5662
  Środa 23.02.2022 r.Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy  w rodzinie  15.15-17.00  pok. 36(017)  787 5663
Konsultacja z dzielnicowym  z KPP w Mielcu15.15-17.00pok. 37(017) 787 5662
  Czwartek 24.02.2022 r.Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy  w rodzinie  15.15-17.00  pok. 36  (017)  787 5663
Konsultacja z dzielnicowym  z KPP w Mielcu15.15-17.00pok. 37(017)  787 5662
  Piątek 25.02.2022 r.Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy    w rodzinie  15.15-17.00  pok. 36  (017) 787 5663
Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu15.15-17.00pok. 37(17) 787 5662
Skip to content