EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY

W naszej szkole obchodzony był Europejski Dzień Logopedy. Oto kilka ciekawostek i zdjęć.

6 marca 1988 roku w Paryżu powstał „Komitet łącznikowy Logopedów Unii Europejskiej”. Dla uczczenia tego wydarzenia, rokrocznie od 2004 roku, 6 marca obchodzimy Europejski Dzień Logopedy.

Logopeda to specjalista zajmujący się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą KOMUNIKACJĄ.

W większości krajów europejskich logopeda klasyfikuje się wśród zawodów medycznych.

Początkowo zawód logopedy wykonywali lekarze laryngolodzy.

Logopedia to nauka interdyscyplinarna na pograniczu medycyny i humanistyki.

Jedną ze specjalizacji jest neurologopedia zajmujące się terapią zaburzeń mowy u pacjentów z dysfunkcjami układu nerwowego.

Logopedia to silnie sfeminizowana dziedzina (około 95 % logopedów stanowią kobiety).

Leon Kaczmarek (1911- 1996) to współtwórca Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, nazywany ojcem polskiej logopedii.

Skip to content