PÓŁKOLONIA LETNIA W SZKOLE

PROGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2  W MIELCU

Termin realizacji:  27.06.2022-08.07.2022

CELE OGÓLNE:

 • Stworzenie dzieciom warunków do ciekawego i aktywnego spędzania wolnego czasu.
 • Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.
 • Propagowanie wartości profilaktycznych.
 • Promowanie zdrowego stylu życia, zdrowego żywienia.
 • Rozwijanie sposobów ekspresji uczuć i emocji.
 • Stymulowanie rozwoju umysłowego i fizycznego.

METODY PRACY:

 • pogadanki,
 • konkursy, quizy
 • zajęcia czytelnicze
 • filmoteka  małego człowieka
 • zajęcia sportowo-ruchowe
 • gdy i zabawy integracyjne
 • zajęcia relaksacyjne

FORMY PRACY:

 • indywidualna,
 • zespołowa,
 • zbiorowa

RAMOWY PLAN DNIA PÓŁKOLONII:

6:30-8:00

 • przychodzenie dzieci, odnotowywanie obecności, rozmowy indywidualne,
 • pogadanka dotycząca zachowania bezpieczeństwa oraz zajęć na terenie szkoły, sali gimnastycznej, sali w której organizowane są zajęcia, przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek dalszych i bliższych

8:00-9.30

 • zajęcia w grupach

9:30-10:00

 • drugie śniadanie

10:00-12:30

 • zajęcia zorganizowane przez wychowawcę zgodnie z harmonogramem półkolonii, wyjścia, wycieczki zorganizowane

12:30-13:00

 • obiad

13:00-15:30

 • gry i zabawy przy stolikach,
 • turnieje sportowe,
 • zajęcia zorganizowane na świeżym powietrzu,
 • zajęcia relaksacyjne,
 • zajęcia plastyczne,
 • odbiór dzieci przez opiekunów, rozejście się do domów.

Regulamin półkolonii:

Koszt półkolonii: 260 zł (płatność tylko gotówką w świetlicy szkolnej)
Skip to content