strzeectwo sportowe 3

STRZELECTWO SPORTOWE – Spotkanie piąte – podsumowanie

W dniu 11.06.2022r uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 pod opieką mgr IZYDORA INGRAMA brali udział w piątym, podsumowującym spotkaniu  VII Edycji Ligi Strzeleckiej.

Szkołę Podstawową nr 2 reprezentowali uczniowie klas: 
-VIIIa –  HUBERT ŻELAZKO [46/100], KRZYSZTOF SMOLIŃSKI [51/100], MATEUSZ MIREK [34/100]
-VIII b – MAKSYMILIAN ZĄBEK [38/100].

W nawiasie przy zawodniku zostały podane zdobyte punkty na ilość możliwych do zdobycia.

Ostatnie podsumowujące spotkanie strzeleckie było również zmaganiem w  części praktycznej. Ten pojedynek miał wpływ na ostateczną punktację w lidze.

Z wyżej wymienionych osób najlepszy wynik w piątym spotkaniu uzyskał KRZYSZTOF SMOLIŃSKI [ 51pkt na 100 możliwych]. II miejsce zajął natomiast HUBERT ŻELAZKO, który uzyskał 46 pkt na 100 możliwych], a na III miejscu znalazł się MAKSYMILIAN ZĄBEK uzyskując 38 pkt  na 100 możliwych].

Uczniowie naszej szkoły niestety nie osiągnęli wyników punktowych, które mogłyby zaprocentować zajęciem miejsc na podium ligi strzeleckiej. 

Podsumowując wszystkie spotkania w rywalizacji strzeleckiej, należy powiedzieć, że tak jak w każdej dyscyplinie sportowej bardzo ważna jest tez i tutaj systematyczność ćwiczeń.

Dlatego też generalna punktacja była uwarunkowana przede wszystkim systematycznością. Za to właśnie oraz ilość zgromadzonych punktów zostały przyznane miejsca w punktacji generalnej, które przedstawiają się następująco: I miejsce BARTOSZ LIPIŃSKI  z SP6, II miejsce ZUZANNA ORTYL  z SP6, III miejsce MARTYNA STANISZEWSKA  z SP1.

                Na koniec organizatorzy podsumowali zmagania strzelców, wręczyli pamiątkowe dyplomy, gadżety, słodycze i nagrody rzeczowe ufundowane przez UKS „SOKÓŁ” działający przy SP2  w Mielcu, firmę Husqvarna, firmę produkcyjną pana Tomasza Misiaka, Klub Strzelecki i Kolekcjonerów Broni „Ogniomistrz” z LOK Mielec. Wśród  sponsorów zawodów należy przede wszystkim wymienić Pana Wojciecha Ortyla z Zakładu Metalowego w Ławnicy oraz Radę Rodziców z SP6 w Mielcu, którzy przekazali wsparcie finansowe na zakup amunicji.

Młodzież, która zajęła miejsca na podium w generalnej punktacji ligi, w nagrodę miała również możliwość strzelania pod opieką instruktora z pistoletu Glauberyt, kaliber 9mm oraz ze strzelby i pistoletu Glock.

Wszystkie wymienione powyżej jednostki sponsorujące kolejną już edycję ligi wyraziły chęć dalszego wspierania w organizowaniu takich zawodów w kolejnych latach.

Skip to content