eTwinning Quality Label

Miło nam poinformować, iż prowadzony w ubiegłym roku szkolnym 2021/2022 międzynarodowy projekt eTwinning pt. „LET’S BE PEN PALS”, którego koordynatorem była pani Katarzyna Pluta, otrzymał Krajową Odznakę Jakości – eTwinning Quality Label. 

Krajowa Odznaka Jakości jest przyznawana wybitnym projektom eTwinning i wskazuje osiągnięcie określonego krajowego standardu. Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom.

Przygotowany przez nas projekt po spełnieniu wymogów formalnych, został oceniony pod kątem następujących kryteriów: innowacyjność pedagogiczna i kreatywność, integracja z programem nauczania, komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi, współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, wpływ podjętych działań na rozwój uczniów i warsztat pracy nauczyciela oraz korzyści, które odnieśli członkowie projektu i szkoła.

Wszystkim uczestnikom projektu serdecznie dziękujemy za współpracę i gratulujemy!!!

Skip to content