Podziękowania Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Składam serdeczne podziękowania wszystkim szkołom i placówkom z województwa podkarpackiego, które wzięły udział w zbiórce żywności i innych potrzebnych artykułów w ramach akcji „Polakom na Ukrainie”.

Dzięki zaangażowaniu Uczniów i Rodziców, Nauczycieli i Dyrektorów oraz instytucji i społeczności lokalnych, Polacy z Mościsk, Myslatyc, Sambora, Łanowic oraz innych miejscowości z terenu Ukrainy,  będą mogli godnie uczcić Święta Bożego Narodzenia.

Punkty zbioru żywności w ramach akcji „Polakom na Ukrainie” zostały utworzone aż w 394 placówkach oświatowych na Podkarpaciu. Dziękuję za Waszą hojność oraz tak liczny udział w tej akcji, jak również za zaangażowanie we wszelkie inne inicjatywy zachęcające do czynienia dobra i urzeczywistniania wzniosłych ideałów: pomocy, solidarności, ofiarności. 

Podkarpacki Kurator Oświaty

       Małgorzata Rauch

Skip to content