Spotkanie z wojskiem

W dniu 6 lutego 2023r. (z inicjatywy nauczyciela przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa pana Izydora Ingrama i Wojskowego Centrum Rekrutacji w Mielcu) w Zespole Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu odbyło się spotkanie o tematyce wojskowej dedykowane uczniom klas ósmych z naszej szkoły.

Dwugodzinny blok lekcyjny został podzielony na trzy tematy. Pierwszy z nich miał na celu rozszerzyć wiedzę uczniów na temat wojska i obronności państwa oraz zapoznać młodzież z funkcjonowaniem struktur Narodowych Sił Zbrojnych, Wojsk Obrony Terytorialnej, klas mundurowymi w „Elektryku” i możliwością wstąpienia do nich. Zajęcia z tego tematu poprowadził por. Mazan z WCR w Mielcu. Młodzież mogła skorzystać z bogatej wiedzy pana porucznika, zadać kilka ciekawych pytań, dowiedzieć się, czy warto zostać żołnierzem zawodowym. Zostały przekazane także informacje na temat rekrutacji do służby w wojsku i do WOT- u.
Drugi temat dotyczył strzelectwa. Młodzież odbyła zajęcia praktyczne. Jedna z grup sprawdzała się w celności, korzystając ze strzelnicy multimedialnej, a druga próbowała swych sił na strzelnicy pneumatycznej. Uczniowie mogli zapoznać się dzięki temu z obsługą broni. Ci, którzy nie mieli nigdy do czynienia ze strzelaniem, mogli nauczyć się ustawiać przyrządy celownicze i sprawdzić swoją celność.

Na koniec przedstawiciele młodzieży wręczyli pamiątkowe podziękowanie za ciekawą lekcję na temat obronności państwa polskiego oraz za możliwość nauki strzelania.

Skip to content