Wizyta ratowników medycznych

W dniu 15 luty 2023r. z inicjatywy pana Izydora Ingrama została w naszej szkole przeprowadzona lekcja z udzielania pierwszej pomocy, którą poprowadzili ratownicy  medyczni z Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu panowie Jakub Betlej i Łukasz Leś.

Lekcja odbyła się w ramach zajęć z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa i miała na celu utrwalenie wiadomości, które uczniowie zdobyli podczas tych lekcji.

Młodzież mogła skorzystać z bogatej wiedzy doświadczonych ratowników, którzy wielokrotnie przytaczali różne sytuacje z własnej   pracy. Spotkanie to było również przypomnieniem zasad prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłych z użyciem i bez użycia AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny). Uczniowie mogli się sprawdzić, ćwicząc na fantomie.

Na koniec tego praktycznego i bogatego w wiedze spotkania uczniowie przekazali podziękowanie na piśmie dla Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu i ratowników  medycznych oraz wyrazili prośbą o kolejne pouczające lekcje.

Pomoc zaoferowana przez ratownictwo medyczne na pewno przyczyni się do lepszego poznania i zdobycia praktycznej wiedzy z udzielania pomocy, a co za tym idzie zmniejszenia stresu przed jej udzielaniem.

Skip to content