It’s okay to be different

Uczniowie klasy Vb biorą udział w międzynarodowym projekcie eTwinning pt. „It’s okay to be different”. Naszymi partnerami w projekcie są szkoły z Francji, Niemiec, Słowenii, Grecji, Portugalii oraz Włoch. Projekt inspirowany jest książką Todda Parra pt. „It’s okay to be different , a jego celem jest rozwój poczucia tolerancji, otwartości wobec wszelkiej inności oraz poszukiwania wzajemnego zrozumienia. W ramach projektu uczniowie na lekcjach języka angielskiego wysłuchali i przeczytali książkę „It’s okay to be different” Todda Parra oraz rozmawiali na temat jej przesłania. Następnie stworzyli własne strony, które będą częścią książki przygotowanej wspólnie z innymi krajami. Koordynatorem projektu jest pani Katarzyna Pluta.

Skip to content