niepelnosprawi

Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

3 grudnia obchodzimy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Jest to dobra okazja, żeby propagować wśród uczniów postawy szacunku, akceptacji i empatii wobec osób z różnymi niepełnosprawnościami. Pedagog specjalny, pani Agnieszka, przeprowadziła zajęcia, na których uczniowie dowiedzieli się jakie są rodzaje niepełnosprawności oraz z jakimi trudnościami i barierami borykają się te osoby. Dzieci obejrzały filmiki, które ukazywały potrzeby osób niepełnosprawnych. Uczniowie wzięli udział w doświadczeniu, na podstawie którego mieli okazję przekonać się jak osoby niewidome radzą sobie w życiu codziennym. Mając zasłonięte oczy, polegali na innych zmysłach. Dotykiem rozpoznawały różne przedmioty, za pomocą węchu odgadywały różne zapachy, a słuchając siebie nawzajem rozpoznawały po głosie kolegów i koleżanki lub odgłosy dobiegające z ulicy.

Skip to content