Rekrutacja na świetlicę

  Zapisy na obiady na rok szkolny 2024/25 odbywać się będą w dniach 06.05-14.06.2024r.

  Zapisu dokonuje rodzic lub prawny opiekun poprzez wypełnienie aktualnej „Karty zgłoszenia ucznia na obiady” oraz złożenie jej bezpośrednio u Wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej nr 2 w Mielcu.

  Karty zgłoszenia ucznia na obiady dostępne są do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce „ŚWIETLICA -> STOŁÓWKA” oraz w sekretariacie.

  Zapisy na świetlicę szkolną na rok szkolny 2024/25 odbywać się będą w dniach 06.05-14.06.2024r.

   Zapisu dokonuje rodzic lub prawny opiekun poprzez wypełnienie aktualnej „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy” oraz złożenie jej bezpośrednio u Wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej nr 2 w Mielcu.

   Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy dostępne są do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce „ŚWIETLICA -> STOŁÓWKA” oraz w sekretariacie.

   Skip to content