strzeectwo sportowe 3

Strzelectwo sportowe – podsumowanie

W dniu 17.06.2023r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 pod opieką pana IZYDORA INGRAMA wzięli udział w siódmym podsumowującym spotkaniu  VIII Edycji Ligi Strzeleckiej.

Szkołę Podstawową nr 2 reprezentowali uczniowie z klasy VIII „b”: PAWEŁ SŁOMBA [74/100], SZYMON RYŚ [62/100], KONRAD HARLA [68/100],  MAŁGORZATA HYJEK [70/100], ŁUKASZ HYJEK [21/100 z klasy VIII „c” WIKTORIA JACHYRA [13/100], NATALIA MACHNIAK  [43/100].

Ostatnie podsumowujące spotkanie strzeleckie było również zmaganiem w  części praktycznej. Ten pojedynek miał wpływ na ostateczną punktację w lidze.

Z wyżej wymienionych osób najlepszy wynik w siódmym spotkaniu uzyskał PAWEŁ SŁOMBA [74pkt na 100 możliwych], II miejsce zajęła  natomiast  MAŁGORZATA HYJEK, która uzyskała 70 pkt na 100 możliwych], a na III miejscu znalazł się KONRAD HARLA uzyskując 68 pkt  na 100 możliwych.

Podsumowując wszystkie spotkania w rywalizacji strzeleckiej, należy powiedzieć, że tak jak w każdej dyscyplinie sportowej bardzo ważna jest też i tutaj systematyczność ćwiczeń.

Dlatego też generalna punktacja była uwarunkowana przede wszystkim systematycznością. Za to właśnie oraz ilość zgromadzonych punktów zostały przyznane miejsca w punktacji generalnej, które przedstawiają się następująco: I miejsce TOMASZ BOLECHAŁA z SP6, który uzyskał 30 punktów w punktacji generalnej , II miejsce SZYMON RYŚ  z SP2, uzyskał 26 punktów i  III miejsce MAŁGORZATA HYJEK  z SP2, która uzyskała w generalnej 20 punktów.

                Na koniec organizatorzy podsumowali zmagania strzelców, wręczyli wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy, gadżety i lody, ufundowane przez firmę produkcyjną pana Tomasza Misiaka oraz Zieloną Budkę – Froneri Polska.

Główne nagrody rzeczowe ufundowane przez Pana Wojciecha Ortyla z Zakładu Metalowego w Ławnicy, firmę Husqvarna oraz Urząd Miasta Mielca wręczyli prezes UKS „SOKÓŁ” działającego przy SP2  w Mielcu i prezes Klubu Strzeleckiego i Kolekcjonerów Broni „Ogniomistrz” z LOK Mielec.

Wśród  sponsorów zawodów należy wymienić również Radę Rodziców z SP6 i rodziców z SP1 w Mielcu, którzy przekazali wsparcie finansowe na zakup amunicji.

Młodzież, która zajęła miejsca na podium w generalnej punktacji ligi, w nagrodę miała również możliwość strzelania pod opieką instruktora z pistoletu Glauberyt, kaliber 9mm oraz ze strzelby i pistoletu Glock.

Wszystkie wymienione powyżej jednostki sponsorujące kolejną już edycję ligi wyraziły chęć dalszego wspierania w organizowaniu takich zawodów w kolejnych latach.

Skip to content