Spotkanie z wojskiem

W dniu 4 września 2023r. podczas rozpoczęcia roku szkolnego z inicjatywy Wojskowego Centrum Rekrutacji i nauczyciela przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa pana Izydora Ingrama odbyło się w naszej szkole szczególne spotkanie  dla klas ósmych.

Krótkie spotkanie z przedstawicielem wojska w ramach przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa  miało na celu przybliżyć młodzieży najważniejsze uroczystości związane z wojskiem i obronnością państwa. Porucznik z jednostki w Dębicy na początku spotkania przeczytał list od ministra obrony, a później wręczył młodzieży kalendarz wojskowy.

Na koniec spotkania zadeklarowana została pomoc i cykliczność spotkań z wojskiem, która będzie miała na celu zapoznać młodzież z pracą wojska i jego strukturami.

Skip to content