strzeectwo sportowe 3

STRZELECTWO SPORTOWE (9) – podsumowanie

W dniu 18.05.2024r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 pod opieką pana IZYDORA INGRAMA wzięli udział w dziewiątym podsumowującym spotkaniu IX Edycji Ligi Strzeleckiej.

Szkołę Podstawową nr 2 reprezentowali uczniowie klasy VIII „a” JAN CZYRNEK [52/100], GABRIELA DĄBROWSKA [ 19/100], EMILIA KRAWCZYK [63/100], GABRIELA SŁOWIK [59/100], z klasy VIII „b” KATARZYNA CHMIELOWIEC [7/100], MAJA KOKOSZKA  [80/100].

Ostatnie podsumowujące spotkanie strzeleckie było również zmaganiem w  części praktycznej. Ten pojedynek miał wpływ na ostateczną punktację w lidze.

Z wyżej wymienionych osób najlepszy wynik uzyskała MAJA KOKOSZKA [ 80 pkt na 100 możliwych], II miejsce zajęła EMILIA KRAWCZYK [uzyskała 63 pkt na 100 możliwych], a na III miejscu znalazła się GABRIELA SŁOWIK  [wynik 59 pkt na 100 możliwych].

Podsumowując wszystkie spotkania w rywalizacji strzeleckiej, należy powiedzieć, że tak jak w każdej dyscyplinie sportowej bardzo ważna jest też i tutaj systematyczność ćwiczeń.

Dlatego też generalna punktacja była uwarunkowana przede wszystkim systematycznością. Za to właśnie oraz za ilość zgromadzonych punktów zostały przyznane miejsca w punktacji generalnej, które przedstawiają się następująco: I miejsce MATEUSZ RYBA z SP1który uzyskał 43 punkty w punktacji generalnej  , II miejsce ADRIAN NADZIEJA  z SP6, który uzyskał 42 punkty, III miejsce PATRYK KMIEĆ z SP13 , który uzyskał 40 punktów, IV miejsce EMILIA KRAWCZYK z SP2 – 38 punktów w punktacji generalnej, V miejsce MICHAŁ KREMPA  – 29 punktów, VI miejsce – MAJA KOKOSZKA – 21 punktów.

                Na koniec organizatorzy podsumowali zmagania strzelców, wręczyli wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy, gadżety, lody i słodycze  ufundowane przez osoby prywatne,  firmę Husqvarna oraz Zieloną Budkę – Froneri Polska.

Główne nagrody rzeczowe, ufundowane przez prywatnych darczyńców, firmę Husqvarna, LOK Mielec, UKS „ Sokół przy SP2 Mielec oraz „ Grawerstwo” Madejczyk wręczyli prezes UKS „SOKÓŁ” działającego przy SP2  w Mielcu i prezes Klubu Strzeleckiego i Kolekcjonerów Broni „Ogniomistrz” z LOK Mielec.

Wśród  sponsorów zawodów należy wymienić również Zakład Metalowy Wojciech Ortyl, Radę Rodziców z SP6 i rodziców z SP1 w Mielcu, którzy przekazali wsparcie finansowe na zakup amunicji.

Młodzież, która zajęła miejsca na podium w generalnej punktacji ligi, w nagrodę miała również możliwość strzelania pod opieką instruktora z pistoletu Glauberyt, kaliber 9mm oraz ze strzelby i pistoletu Glock.

Wszystkie wymienione powyżej jednostki sponsorujące kolejną już edycję ligi wyraziły chęć dalszego wspierania w organizowaniu takich zawodów w kolejnych latach.

Osoby, które przyczyniły się do zorganizowania i przeprowadzenia kolejnej już edycji ligi strzeleckiej otrzymali pamiątkowe podziękowania od organizatora zawodów.

Skip to content